ประกาศผลการสอบราคา
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้ทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง โดยมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 6437 คน