ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายละเอียด : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน