ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายละเอียด : รายงานการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน