ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอยชัยพัฒนา 10
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลหนองพลับ ทำการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ซอยชัยพัฒนา 10
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1805 คน