ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักถนนชัยพัฒนา (ระหว่างซอยชัยพัฒนา 3 - 5 )
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 1872 คน