ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเชิญร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ สมัยที่ 1/2559
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลหนองพลับ มีกำหนดประชุมสภาในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ ชั้น 2 จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาได้ในวันเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน