ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน(แบบ สขร.๑) มกราคม 2559
  รายละเอียด : กองคลังได้สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพื่อความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1859 คน