ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่ิอมสภาพ 2559
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับ มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 833 บาท ขอเชิญท่านที่สนใจ ติดต่อได้กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 8 ก.พ. 59 ในวันเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1890 คน