ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2558
  รายละเอียด : กองคลัง ได้จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตามแบบ สขร.1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1872 คน