ประกาศผลการสอบราคา
เรื่อง : ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการคลัง
  รายละเอียด : ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการคลัง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุลพงษ์การโยธา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 6388 คน