ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2558
  รายละเอียด :   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 228 คน