ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลหนองพลับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


 1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง


 1.1  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


  (1) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล


  (2) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา


  (3) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา กองสวัสดิการสังคม


  (4) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา


  (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล และ สังกัด กองการศึกษา


 (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองคลัง


 (3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง


เปิดรับสมัครวันที่ 27 เม.ย. - 8 พ.ค. 2558 ในวันเวลาราชการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 669 คน