ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานของเทศบาล  จำนวน  1  ตำแหน่ง 


รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-002   จำนวน  1 อัตรา


    ท่านที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองพลับ  ระหว่างวันที่วันที่  16  เมษายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่  7  พฤษภาคม  2๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  หรือโทร 032 571273 ต่อ 105  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 301 คน