ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลหนองพลับได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2551 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสองเขต เขต 1 โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองพลับ โดยขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2551เข้าคูหากากบาทรับบัตร 2 ใบ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. บัตรใบแรกเลือกนายกเทศมนตรีได้ 1 คน และบัตรใบที่สองเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 6 คน สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 347 คน