ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองพลับ และผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2550
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 367 คน