ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงประชามติ
  รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพลับได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และหัวหน้าสถานีอนามัยตำบลหนองพลับ เพื่อประชุมวางแผนในการเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติให้มากที่สุด โดยการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพลังประชาธิปไตยของประชาชน ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 275 คน