ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2550
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลหนองพลับ กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2550 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ ชั้น 2 จึงประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมฟังการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 335 คน