ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กรมทางหลวงกำลังก่อสร้างขยายใหล่ทาง ใช้ความระมัดระวังหน่อย!
  รายละเอียด : ได้เกิดอบัติเหตุขึ้นหลายครั้งหลายคราทำให้เกิดการศูนย์เสีย ท่านที่ใช้รถใช้ถนน บริเวณที่มีการขยายใหล่ทางขอให้ใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น ยิ่งช่วงเวลาที่ฝนตกลงมา หรือเวลาที่พนักงานโรงงานโดลฯ เข้างาน หรือออกจากงานจะมีรถบนถนนมาก.....

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 279 คน