ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ต้องการบุคลากรเพิ่ม
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับมีความประสงค์ต้องการ บุคลาการเพิ่ม คือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำกองคลัง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานบุคลากร โทร.0-3257-1273 และ 0-3257-1086 ทุกวันเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน