ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติ
  รายละเอียด : ตามที่สำนักทะเบียนกลาง ได้จัดทำโครงการสำรวจตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำประชามติและการเลือกตั้งประจำปี 2550 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการแก้ไขรายการทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยนำสำเนาทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อกับนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2550
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน