ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่วยเผยแพร่ website ของเทศบาลตำบลหนองพลับให้ด้วยนะคะ
  รายละเอียด : ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองพลับของเรากำลังพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านประชาสัมพันธ์ของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย รวมทั้งระบบอินเตอร์เนตของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และรู้จักเทศบาลตำบลหนองพลับมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีช่องทาง ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 334 คน