ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลเคลื่อนที่
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองพลับจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ทุก ๆ วันพุธ เริ่มต้น ตั้งแต่ 30 พ.ค. - 11 ก.ค.2550 เริ่มชุมชนแรกหนองยายอ่วม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 315 คน