ประกาศผลการสอบราคา
เรื่อง : ผลการสอบราคาขุดลอกน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ
  รายละเอียด : จากการสอบราคาขุดลอกน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 โดยผู้สอบราคาได้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุลพงษ์การโยธา และได้ส่งมอบงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 478 คน