ประกาศผลการสอบราคา
เรื่อง : ประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ( แอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
  รายละเอียด : ตามประกาศผลสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซอยชัยพัฒนา 6 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ผู้ที่ได้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจุลพงษ์การโยธา และได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 490 คน