ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งยกเลิกการประชุมประชาคมชุมชนประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : แจ้งยกเลิกการประชุมประชาคมชุมชนประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน