ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ
  รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ เรื่อง แจ้งรายชื่อเด็กอายุ 7 ปี และบุคคลที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน ให้ติดต่อทำบัตรประจำตัวประชาชน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน