ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามการเตรียมวามพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.0 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองพลับ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจติดตามการเตรียมวามพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธ์) ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน