ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิก อบจ./นายก อบจ.
  รายละเอียด : ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิก อบจ./นายก อบจ.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน