ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด : กองคลัง เทศฐาลตำบลหนองพลับ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บภาษี ปี 2563 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน