ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  รายละเอียด : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน