ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด : การพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 1)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน