ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562
  รายละเอียด : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน