ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ทั้ง 7 ชุมชนรายละเอียด :
    ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ ดำเนินการในการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ทั้ง 7 ชุมชน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร อาทิ สถานที่เตรียม-ปรุง-ประกอบอาหาร ต้องมีความสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน การใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย ได้รับมาตร การเก็บภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิด ขยะมูลฝอยและน้ำเสียทุกชนิดได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและผู้ประกอบร้านอาหาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**