ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนถึงได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพื่อเด็กจะได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณค่าสำหรับประเทศต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**