ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองพลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยให้แก่เด็ก และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ และฝึกให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง และวิธีการแก้ไขเหตุเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย น้องๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คณะครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ อปพร.พนักงานดับเพลิง พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2562    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**