ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการละเล่นและอนุรักษ์ดนตรีไทย

ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ ประธานเปิดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

ลูกศิษย์รำบูชาครู

นายกก็ไหวครูเช่นกัน โดย อาจารย์ศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติสาขาคีตศิลป์ ปี พ.ศ. 2551

นร.นาฏศิล จากทุกโรงเรียนใน ต.หนองพลับ

โดยสือมวลชนได้ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 54 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองพลับ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการพีธีไหว้ครูดนตรีไทย ในโครงการส่งเสริมการละเล่น และอนุรักษ์ดนตรีไทย โดยมุ่งเน้นให้เยาวชน ประชาชน ระลึกถึงครูบาอาจารย์ อันแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ อีกทั้งการไหว้ครูดนตรีไทยเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ จึงควรอนุรักษ์และสืบสานประเพณ๊ให้คงไว้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2554    อ่าน 334 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**