ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนรายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งวันนี้พาน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองพลับ ลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จริง ณ บริเวณถนนกินได้ภายในชุมชนร่มไทร โดยมีวิทยากรชุมชนฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ สอนวิธีการจัดการขยะต้นทาง เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการขยะ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม🌱🌱
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562    อ่าน 194 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**