ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : พิธีมอบรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายละเอียด :
    

 วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย นายมานพ ชีคงเนียม ประธานชุมชนร่มไทร และนางน้ำฝน นิลสุขใจ แกนนำสมาชิกชุมชนร่มไทร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งชุมชนร่มไทรผ่านเข้ารอบที่ 1 ประเภทชุมชนขนาดกลาง ในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะฯ ปี 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562    อ่าน 59 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**