ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะ
รายละเอียด :
    

 

### ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ เปิดเผยความสำเร็จของชุมชนร่มไทร ชุมชนต้นแบบไร้ถังขยะ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกครัวเรือนที่ช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

### นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ชุมชนร่มไทร เทศบาลตำบลหนองพลับ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในการเป็นชุมชนต้นแบบไร้ถังขยะ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเริ่มจากนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะในหมู่บ้านชุมชน โดยมีการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้เห็นว่าขยะแต่ละชนิดสามารถจัดการได้ และขยะบางชนิดมีคุณค่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ทำให้จากเดิมที่มีถังขยะขนาดใหญ่ก็ค่อยๆ ลดขนาดถังลงจนกระทั่งสามารถยกเลิกการใช้ถังขยะในชุมชนได้ในที่สุด

### ส่วนทุกวันพุธจะมีกิจกรรมเดินเก็บขยะโดยความร่วมมือของคนในชุมชนจำนวนกว่า 280 ครัวเรือน และปัจจุบันชุมชนร่มไทร เทศบาลตำบลหนองพลับ ถือเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่สำคัญ มีคณะจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกคณะที่เดินทางมาต้องปฏิบัติตามาตรการของชุมชนโดยงดการใช้ภาชนะโฟม พลาสติก นอกจากนี้ คนในชุมชนยังได้ร่วมกันนำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นภาชนะปลูกพืชผักสวนครัวประดับไว้ริมถนนด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562    อ่าน 90 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**