ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการปลูกผักในที่ว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับรายละเอียด :
    บ่ายวันนี้ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการปลูกผักในที่ว่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับกับเด็ก เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็ก และดำเนินรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง🌱🌱🌱
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**