ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพลับ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมกับนำเงินที่ได้รับจากการเป็นสะพานบุญจากคณะศึกษาดูงานไปมอบให้ ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**