ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรรายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองพลับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**