ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับเกียรติบัตรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 นางหนึ่งฤทัย สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย ตัวแทนชุมชนร่มไทร รับเกียรติบัตรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน และชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562    อ่าน 316 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**