ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : #กิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยพร้อมหิ้วปิ่นโตเข้าสำนักงาน


รายละเอียด :
    #กิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยพร้อมหิ้วปิ่นโตเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และกิจกรรมถือปิ่นโตเข้าสำนักงานเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาชนะแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในการจัดการขยะ #อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย #รักโลก #รักสิ่งแวดล้อม ♻️♻️♻️
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**