ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร ปี 53

แก็สชีวภาพสามารถลดต้นทุนในครัวเรือน

ให้ความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติ

เสร็จแล้ว ..ลองนำกลับไปใช้ดู

ใช้ของเสียในการบำบัดน้ำเสีย

นี่คือปุ๋ยที่พวกเราทำเอง...
รายละเอียด :
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชการเกษตรขึ้น เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 53 ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยถ่ายถอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืชไว้ใช้เอง นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการใช้แก๊สชีวภาพในแหล่งเรียนรู้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2553    อ่าน 460 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**