ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการ "อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่" ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญลือ สร้อยมาลี ประธานสภาเทศบาลฯ นายทัน อุ่นเรือน รองประธานสภาเทศบาลฯ นายอำนวย มลคล้ำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสมจิตร อินทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย นายธนภณ อภิโสภณกุล ปลัดเทศบาล จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลฯ น.ส.พิไลพร ทองอาบ รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมโครงการ "อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่" ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดย นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออกหน่วยบริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ฯลฯ โดยมีส่วนราชการภายในอำเภอหัวหิน อาทิ สำนักงานอำเภอหัวหิน โดย ปลัดอาวุโสฯ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฯ ท้องถิ่นอำเภอหัวหิน สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหิน ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยตำบลหนองพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองพลับ และอีกหลายหน่วยงานมาร่วมออกหน่วยบริการกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**