ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
รายละเอียด :
    กองสวัสดิการสังคม ทต.หนองพลับนำโดย นายเจษฎา ทวีกาญจน์ รองนายกเทศมนตรี นายธนภณ อภิโสภณกุล ปลัดเทศบาล จ.อ.ลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.หนองพลับ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียงราย นางเล้ง อมัยภักดี ชุมชนร่มเกล้า เพื่อได้ประเมินการดูแลช่วยเหลือ ในเบื้องต้นทางเทศบาลได้นำเงินกองทุนคนละ1บาท จาก อปท.ต่างๆที่มาศึกษาดูงานในพื้นที่ จำนวน 2,321.25 บาท เพื่อเป็นสะพานบุญ มอบให้ญาตินำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียงรายดังกล่าวต่อไ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2561    อ่าน 35 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**