ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมสภาผู้นำชุมชน

นายกกล่าวเปิดประชุม

บรรดาสภาผู้นำตั้งใจกันน่าดู

ใครเลือกใครก็ยกมือเพื่อโหวตได้เลย

โฉมหน้าประธานสภาผู้นำ

ประธานสภาทำหน้าการประชุมเป็นครั้งแรก
รายละเอียด :
    สภาผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มีการประชุมสภาผู้นำประจำเดือน ซึ่งในวาระนี้ได้มีการคัดเลือกประธานสภา และรองประธานสภาโดยขอมติในที่ประชุมผลการโหวตประธานสภาผู้นำผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคือ นางถาวร ศรีวิเชียรส่วนรองประธานคือนายประสม เรืองรูป และนายประเสริฐ มูลเกตุ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553    อ่าน 575 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**