ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีเข้ารับรางวัล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ถ่ายภาพร่วมกับ พณฯท่านองคมนตรี และท่านประธานโครงการ

ผู้เข้ารับรางวัลทั้งหมด

ท่านนายกรัฐมตรี มาเป็นวิทยกรบรรยายพิเศษ
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ได้เข้ารับรางวัลชมเชย โครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตำบลหนองพลับและจะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552    อ่าน 457 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**