ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะในสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้โครง


รายละเอียด :
    วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.เทศบาลตำบลหนองพลับ นำโดย จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลฯ/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกองฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองพลับ ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะในสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอหัวหิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะสงฆ์จากวัดหนองพลับ น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองพลับ คณะเจ้าหน้าที่และคุณครูจาก กศน.อ.หัวหิน และสมาชิกครัวเรือนตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**